•Εννέα ζημιές δηλώθηκαν στην Π.Ε. Καρδίτσας

Περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στις ασφαλιστικές εταιρίες ο σεισμός που σημειώθηκε στη Θεσσαλία στις 3 και 4 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα δηλώθηκαν 214 ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. ευρώ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δηλώθηκαν εννέα ζημιές, στην Π.Ε. Λάρισας 149, στα Τρίκαλα 36, στη Κοζάνη 4, ενώ δηλώθηκαν και 16 λοιπές ζημιές. Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 7.779 €, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 3,64%.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 5.867 € για τους βιομηχανικούς, 9.573 € για τους εμπορικούς, 6.507 € για τις κατοικίες και 6.500 € για τα ξενοδοχεία. Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (%) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 3,11 % για τους βιομηχανικούς, 2,04 % για τους εμπορικούς, 48,06 % για τις κατοικίες και 1,62% για τα ξενοδοχεία.