Καταθέσεις 25% χαμηλότερες περιέχει ο μέσος τραπεζικός λογαριασμός στο Νομό Καρδίτσας, συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας. Οι συνολικές καταθέσεις που εμφανίζουν οι πολίτες του Νομού στις συστημικές τράπεζες ανέρχονται σε 916 εκ. ευρώ , ποσό το οποίο είναι το χαμηλότερο σε επίπεδο Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΤτΕ για το  πρώτο εξάμηνο του 2020, οι καταθέσεις ανέρχονται σε 916 εκ. ευρώ σε 291.837 λογαριασμούς στο Ν. Καρδίτσας. Συγκριτικά με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2019, καταγράφεται αύξηση των καταθέσεων κατά 6 εκ. ευρώ, ενώ κατά 884 αυξήθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Το μέσο ποσό κατάθεσης ανά τραπεζικό λογαριασμό διαμορφώνεται στα 3.128 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2019, αλλά αρκετά χαμηλότερο από το μέσο ποσό της χώρας που διαμορφώνεται στα 4.192 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα