Με ιατρούς – οπλίτες θητείας στελεχώνονται πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία και κέντρα υγείας μεταξύ αυτών και το Περιφερειακό Ιατρείο Ρεντίνας. Έτσι δρομολογείται λύση σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα