Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, που υλοποιεί το 5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση εργασίας TPM από 15/11/2021 έως 19/11/2021.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα