Στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος Καρδιτσομαγούλα – Αγία Τριάδα μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών επισκευής στη γέφυρα του ποταμού Μέγα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα