• Ποιά δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν οι δικαιούχοι

Στην τελική ευθεία για την εξόφληση των πληγέντων από τον «Ιανό» μπαίνουν οι διαδικασίες που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας μετά την έκδοση της απόφασης Υ.Α. 74617 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2670/Β/2021) , οι πληγέντες από την θεομηνία ΙΑΝΟΣ την 18-19/9/2020 οι οποίοι κατέθεσαν φάκελο με δικαιολογητικά για αποζημίωση στην Π.Ε Καρδίτσας, προκειμένου να εξοφληθούν στο ποσοστό που καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ,είτε έλαβαν την προκαταβολή (20%) είτε όχι, καλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα