Κατά 90% έχει υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή του νεου δρόμου Δέλτα- Παλαμάς. Συγκεκριμένα έχουν κατασκευαστεί τα εννιά χιλιόμετρα της νέας οδού και ολοκληρώθηκε το παράπλευρο δίκτυο μήκους 11 χλμ.

Απομένει η ολοκλήρωση του κυκλικού κόμβου Παλαμά, η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ηλεκτροφωτιστεί ο δρόμος και να λειτουργήσουν οι φωτεινοί σηματοδότες κατά μήκος του έργου.