Στη θέση”Αέρας” της τοπικής κοινότητας Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου θα κατασκευαστεί το πρώτο αιολικό πάρκο στο Νομό Καρδίτσας.

Το πάρκο θα περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύος 27.6 MW και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο σε ένα χρόνο από τώρα.