Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή και ψυχραιμία χρειάζεται να είναι οι ενδιαφερόμενοι που επισκέπτονται τις τράπεζες στην Καρδίτσα είτε για να εξυπηρετηθούν εντός του καταστήματος είτε για να πραγματοποιήσουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ, που είναι τοποθετημένα εκτός των κτιρίων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα