Περισσότερες από 14.000 Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης υποβλήθηκαν στα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, καταληκτικη ημερομηνία που είχε ορίσει το υπουργείο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, οι οριστικές δηλώσεις ΟΣΔΕ που οριστικοποιήθηκαν φέτος εμπρόθεσμα στο Νομό Καρδίτσας, ανέρχονται σε 14.625. Τα προηγούμενα 24ωρα, οι εργασίες καταχώρησης των δηλώσεων ήταν «πυρετώδεις» στους πιστοποιημένους φορείς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα