Ιδιαίτερη αναφορά στην εναπόθεση των χρησιμοποιημένων μασκών και γαντιών έκανε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θωμάς Κόντος με αφορμή συζήτηση που έγινε στο σώμα για τον κορωνοϊό. Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος είναι απαράδεκτη η εικόνα των πεταμένων μασκών στο δρόμο, ενώ τόνισε ότι τόσο οι μάσκες όσο και τα γάντια δεν ανακυκλώνονται και θα πρέπει να πετιούνται στους πράσινους και όχι στους μπλε κάδους.

Κ.Π.