Με θετικό μάτι βλέπουν Δήμος Καρδίτσας και Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών την αξιοποίηση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων στο
πρώην στρατόπεδο Λουμάκη για τη δημιουργία πολεμικού μουσείου.
Το έχουμε επισημάνει ξανά, ότι για το συγκεκριμένο σημείο της πόλης θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος σχεδιασμός για την αναβάθμισή του. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται η ολοκλήρωση του νέου Διοικητηρίου της  Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η κατασκευή του οποίου θα πρέπει να συνδυαστεί με τον εξωραϊσμό από πλευράς Δήμου των πεζοδρομίων και της πλατείας που υπάρχει στην οδό Χ. Φλωράκη.
Παράλληλα ο Δήμος καλείται να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός στοχευμένου πλάνου αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη και των εγκαταστάσεων που διαθέτει προτού αυτές καταστούν μη λειτουργικές από την αχρησία, ύστερα από την πάροδο ετών.
Πρόκειται για μια περιοχή που συνδέει τον ιστό της πόλης με το Παλέρμο, πνεύμονα πρασίνου και αθλητισμού για τους Καρδιτσιώτες…
K.Π.