Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Αργιθέας με τίτλο «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας» συνολικού προϋπολογισμού 1.086.845,16 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα