Στο Δήμο Σοφάδων καταγράφηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα Σχέδια Βελτίωσης. Από τους 150 φακέλους που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν τελικά οι 80, ενώ στο σύνολο του Νομού
οι εγκρίσεις έφθασαν τις 147 από τις περίπου 300 αιτήσεις που έγιναν.
Βέβαια σε ότι αφορά τη δημόσια δαπάνη των εγκεκριμένων σχεδίων, ανέρχεται στα 7 εκ ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 10% του συνολικού κονδυλίου των 65 εκ ευρώ για
τη Θεσσαλία.
Περίπου 138 αγρότες έχουν κριθεί επιλαχόντες, η τύχη των οποίων πιθανώς να εξαρτηθεί από το αν το υπουργείο αποφασίσει μια νέα υπερδέσμευση και ανακατανομή των κονδυλίων μεταξύ των περιφερειών.
Κ.Π.