Στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας παραχωρείται το κτίριο του πρώην 4ου νηπιαγωγείου προκειμένου εκεί να στεγαστεί ο βρεφονηπιακός σταθμός- χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η συγκριμένη δομή συστεγάζεται με τον β’ παιδικό σταθμό του Δήμου και η Δημοτική Αρχή προωθεί τη μετατροπή ολόκληρου του χώρου σε Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό. Ωστόσο θα απαιτηθεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για τη αλλαγή του χαρακτήρα του κτιρίου του πρώην 4ου νηπιαγωγού και τη λήψη της σχετικής αδειοδότησης, γεγονός που εγείρει τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους οι τρεις υπάλληλοι που εργάζονται με ανανέωση συμβάσεων επί 19 έτη στη δομή του Κέντρου Γυναικών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα