Το χρόνο διεξαγωγήςκαι τις οργανωτικές λεπτομέρειες της φετινής Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης καιτου Εκπτωτικού Χωριού, εξετάζει το Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Το ΕΒΕ έχει αποφασίσει να μην εγκαταλείψει το εγχείρημα του Εκπτωτικού Χωριού, ενώ τo σενάριο της ταυτόχρονης διεξαγωγής με τη φετινή Εμποροβιοτεχνική Έκθεση στο τρίτο δε-καήμερο του Οκτώβρη, προτάθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του Επιμελητηρίου.

Το σώμα αφού διερεύνησε λεπτομερώς την πρόταση, εκφράζοντας προβληματισμούς και αντιρρήσεις, αποφάσισε τελικώς να επαναφέρει το θέμα προς το συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Μέχρι τότε άλλωστε θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα σε ότι αφορά τον ανάδοχο που θα αναλάβει το στήσιμο του χώρου των καπναποθηκών