Παράπονα μας εξέφρασαν δημότες για προβλήματα που καταγράφονται στον φωτισμό στο
δρόμο Καρδίτσας- Μητρόπολης και συγκεκριμένα στο ύψος της Παπαράντζας.
Πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στο φωτισμό με αποτέλεσμα να βυθίζεται ο δρόμος στο σκοτάδι, με ό,τι κίνδυνο μπορεί να εγκυμονεί αυτό για τους διερχόμενους οδηγούς.
Οι αρμόδιοι ας μεριμνήσουν για το ζήτημα.
Κ.Π