Ο Γεώργιος Μπούκης επανεξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.
Το νέο Δ.Σ που προέκυψε από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής, συνεδρίασε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Με ομόφωνη απόφαση των μελών η νέα σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής:
– Μπούκης Γεώργιος, Πρόεδρος
– Τουρναβίτης Παναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος
– Δεληγιάννης Θωμάς, Α’ Αντιπρόεδρος
– Μυλωνάς Αριστοτέλης, Β’ Αντιπρόεδρος
– Ψαχούλας Ορέστης, Γεν. Γραμματέας
– Παπακώστας Γεώργιος, Ταμίας
– Κανδύλας Απόστολος, Πρόεδρος Επιτρ. Ελέγχου
– Ευαγγελόπουλος Μιλτιάδης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
– Σιατήρας Λάμπρος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Σε ότι αφορά την εκλογική διαδικασία, ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα τα οριστικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν ως εξής:
Για τις 7 θέσεις εκτελεστικών και
μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ

Δεληγιάννης Θωμάς………………. 1.590
Μυλωνάς Αριστοτέλης……………1.411
Ψαχούλας Ορέστης…………………1.364
Κανδύλας Απόστολος……………..1.296
Παπακώστας Γεώργιος……………1.057
Ευαγγελόπουλος Μιλτιάδης……….952
Σιατήρας Λάμπρος…………………….611
Αναπληρωματικοί
Μεσσήνης Κων/νος……………………476
Κορομπίλης Ιωάννης………………….312
Για τις θέσεις υπευθύνων προσώπων που
θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος
Μπούκης Γεώργιος………………….. 2.496 Τουρναβίτης Παναγιώτης…………. 2.469
Αναπληρωματικοί
Μπούσδρας Σωτήριος……………….. 428
Βόμβας Φοίβος……………………………39