Με συμβάσεις εργασίας που θα υπογράφονται εντός 7 ημερών θα διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, τα εργασιακά δικαιώματα των εργατών γης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής αιρεσιμότητας, που για πρώτη φορά θα διέπει την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εισάγεται το αργότερο έως το 2025 ένας «μηχανισμός» που θα συνδέει τη χορήγηση των πληρωμών από τους δύο Πυλώνες της ΚΑΠ με τη συμμόρφωση των δικαιούχων στα βασικά πρότυπα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων στις εκμεταλλεύσεις, καθώς και την ασφάλεια και την υγεία κατά τη διάρκεια των εργασιακών τους καθηκόντων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα