Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσ λίας και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, αλλά και εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα, πρόκειται να διοργανώσουν το 1ο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ.

Το περιεχόμενο του φεστιβάλ είναι κατάλληλο για να το παρακολουθήσουν όλοι/ες οι μαθητές/ριες και όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί καθώς και όσοι/όσες ενδιαφέρονται και αγαπούν τα Μαθηματικά. Προτείνεται την Τετάρτη στις 7 Απριλίου να συνδεθούν οι μαθητές/ριες των Λυκείων και την Πέμπτη στις 8 Απριλίου 2021 αντίστοιχοι/ες των Γυμνασίων. Το σχολείο μας θα συμμετέχει στο φεστιβάλ με δύο εργασίες που εκπονήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος Β1 Λυκείου:

1. “Ίσα ή άνισα; Ευθεία ή καμπύλη; Η Γεωμετρική ερμηνεία των Οπτικών Ψευδαισθήσεων”

2. “Πρώτοι αριθμοί: Από το κόσκινο του Ερατοσθένη στην Κρυπτογραφία”.

Το ανωτέρω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Όλοι οι σύνδεσμοι θα ενεργοποιηθούν τις ημέρες διεξαγωγής του φεστιβάλ.

Ο σύνδεσμός της ζωντανής ροής της 1ης ημέρας (Τετάρτη 7 Απριλίου 2021)

είναι : https://youtu.be/_UWmP4F7Sc

Ο σύνδεσμός της ζωντανής ροής της 2ης ημέρας (Πέμπτη 8 Απριλίου 2021)

είναι : https://youtu.be/4Ei1t4mK0P0