Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου. Το σχέδιο νόμου “Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή” που βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ο επικείμενος νόμος για το χωροταξικό των ΑΠΕ, οι δυνατότητες χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που συσχετίζονται με το περιβάλλον, οι προσκλήσεις από το “Πράσινο Ταμείο”, οι προοπτικές ανάδειξης της ορεινότητας μέσα από το Δίκτυο “Πίνδος” ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη σύσκεψη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα