Τη συνεργασία των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας και της Περιφέρειας για τη διεκδίκηση ενός συνολικού πακέτου στήριξης των επιχειρήσεων, προτάσσει η Διοίκηση του ΕΒΕ Καρδίτσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Με επιστολή του προς τα υπόλοιπα Θεσσαλικά Επιμελητήρια, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Καρδίτσας κ. Κώστας Ζυγογιάννης, καταθέτει τις προτάσεις του τοπικού Επιμελητηρίου όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από διαλογική συζήτηση, υπογραμμίζοντας μάλιστα την έμφαση που πρέπει να δοθεί στον τουρισμό.

Τονίζει πως βασική στόχευση είναι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αποδοθούν προς τις επιχειρήσεις με τη μορφή επιδοτήσεως και όχι ως δανειοδότηση, συνεπώς και υποθήκευση της οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής.

«Πρέπει να καταρτιστεί “Δράση χρηματοδότησης – ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω απώλειας εισοδήματος”. Δράση η οποία θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από τις ειδικές συνθήκες που προκαλεί η επιδημία του “Covid-19” με ένταση ,ενίσχυσης των αιτήσεων αποζημίωσης έως 100% του συνολικού απολεσθέντος εισοδήματος, έως ένα συγκεκριμένο ποσό που θα ορίζεται από τη Δράση.