Από την πρώτη στιγμή o Δήμος Σοφάδων αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα με οργάνωση και συντονισμό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι αποφάσεις για την προάσπιση των ευπαθών ομάδων, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου. Παράλληλα έλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προχώρησε σε δράσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα