Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας , ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών τους.

Διαπιστώσεις Οι βαμβακοκαλλιέργειες εξελίσσονται φυσιολογικά παρά την σχετική οψιμότητα για την εποχή. Οι πρώιμες φυτείες βρίσκονται στο στάδιο της προχωρημένης ανθοφορίας και σχηματισμού των πρώτων καρυδιών και οι πιο όψιμες στο στάδιο της ανθοφορίας. Καταγράφεται πολύ αυξημένη δραστηριότητα αρπακτικών εντόμων σε όλα τα βαμβακοχώραφα παρατήρησης.

Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρούνται προβλήματα από προσβολές εχθρών. Σε ορισμένα βαμβακοχώραφα με πιο έντονες προσβολές από τζιτζικάκια και αλευρώδη έγιναν χημικές επεμβάσεις.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»