Τέλος έλαβε χθες η αγωνία για 513 Καρδιτσιώτες, καθώς ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Οι 513 άνεργοι που επιλέχθηκαν, θα «πιάσουν δουλειά» το επόμενο διάστημα, στους έξι δήμους του Νομού Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα και στον Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα