•Μάρτιο – Αύγουστο η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία

Νέα παράταση αυτή τη φορά κατά ένα μήνα έλαβε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου που αφορά την ύδρευση της ανατολικήςπλευράς του Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα