Τέσσερα έργα αποκαταστάσεων ύψους 1,26 εκ ευρώ προωθεί ο Δήμος Σοφάδων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση

Την υλοποίηση τεσσάρων έργων συνολικού προϋπολογισμού 1,26 εκ ευρώ προωθεί ο Δήμος Σοφάδων.
Για τα συγκεκριμένα έργα, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς χωρίς δημοσίευση για τα εξής έργα:

-Διάνοιξη δασικού δρόμου στην κοινότητα Βαθυλάκκου, προϋπολογισμού 357.120 ευρώ

-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τον Ιανό στις Δημοτικές Ενότητες Μενελαΐδας και Ρεντίνας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τον Ιανό στις Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ

-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τον Ιανό στη Δημοτική Ενότητα Ταμασίου προϋπολογισμού 285.000 ευρώ