Οι αγρότες με εισόδημα κοντά ή πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 20.000 ευρώ ετησίως -που πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία των περυσινών δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, δεν αποτελούν παρά μια πολύ μικρή μειοψηφία- είναι οι κυρίως κερδισμένοι από τη νέα φορολογική κλίμακα που σκοπεύει να εφαρμόσει από την επόμενη χρονιά το υπουργείο Οικονομικών.

Τα οφέλη αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο αισθητά σε όσους έχουν από δύο και πάνω προστατευόμενα τέκνα, αφού ο συνδυασμός των αλλαγών στους συντελεστές και στα ποσά της έκπτωσης φόρου οδηγεί πρακτικά σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τα σημερινά επίπεδα των 9.090 ευρώ για όσους έχουν δύο και των 9.545 ευρώ για όσους έχουν τρία παιδιά σε 10.000 ευρώ και 11.000 ευρώ αντίστοιχα. Ακόμα πιο ωφελημένοι θα είναι όσοι έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, καθώς με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις δικαιούνται το ίδιο αφορολόγητο με τους έχοντες τρία τέκνα, δηλαδή 9.545 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα το όριό τους θα αυξηθεί στα 12.000 ευρώ.

Προκειμένου, βέβαια, να έχει κανείς μια πιο σαφή εικόνα της επίπτωσης των αλλαγών αυτών στο εισόδημα των αγροτών, θα πρέπει να περιμένει και το νέο ασφαλιστικό. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το υπουργείο Εργασίας να κινείται τελικά στην κατεύθυνση της αποσύνδεσης των εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα των μη μισθωτών, παράλληλα όμως να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης της κατώτατης εισφοράς, η οποία σήμερα για τους αγρότες βρίσκεται στα 114,67 ευρώ μηνιαίως. Από το υπουργείο επιμένουν ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα των αλλαγών σε ασφαλιστικό και σε φορολογικό (και ιδίως η εισαγωγή του νέου χαμηλού εισαγωγικού συντελεστή 9%) θα έχει θετικό πρόσημο για το εισόδημα όλων των μη μισθωτών, κάτι που βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, τα νέα ασφάλιστρα θα ισχύσουν, όπως όλα δείχνουν, από τις αρχές της επόμενης χρονιάς, ενώ τα οφέλη της νέας κλίμακας φόρου θα γίνουν αντιληπτά από τους αγρότες (όπως και από τους ελεύθερους επαγγελματίες) το 2021, οπότε και θα κληθούν να δηλώσουν και να φορολογηθούν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020. Αντίθετα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν από 1/1/2020 τα οφέλη στην τσέπη τους λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου από τους μισθούς και τις συντάξεις τους.

Οι νέοι συντελεστές

Η νέα κλίμακα, στην οποία φαίνεται να καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών, ξεκινά από συντελεστή 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Για το αμέσως επόμενο «σκαλοπάτι» των 10.001-20.000 ευρώ, θα ισχύει συντελεστής 22%, ενώ για τα επόμενα κλιμάκια οι συντελεστές θα είναι μειωμένοι κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με αυτούς που ισχύουν σήμερα. Επομένως, η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

✱ Συντελεστής 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

✱ Συντελεστής 22% για το τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 20.000 ευρώ.

✱ Συντελεστής 28% για το τμήμα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

✱ Συντελεστής 36% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

✱ Συντελεστής 44% για το τμήμα του εισοδήματος από 40.001 ευρώ και άνω.

Αφορολόγητο

Αναφορικά με το αφορολόγητο, να θυμίσουμε, κατ’ αρχάς, ότι στα εισοδήματα των κατ’ επάγγελμα αγροτών, μισθωτών και συνταξιούχων εφαρμόζονται σε πρώτη φάση οι συντελεστές της εκάστοτε φορολογικής κλίμακας και, εν συνεχεία, από το ποσό που προκύπτει αφαιρείται η προβλεπόμενη ανά περίπτωση έκπτωση φόρου. Μέσω της διαδικασίας αυτής, προκύπτει και το έμμεσο αφορολόγητο. Σήμερα, η έκπτωση φόρου ξεκινά από 1.900 ευρώ (αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 8,.636 ευρώ) για φορολογούμενους δίχως τέκνα και φτάνει μέχρι τα 2.100 ευρώ (έμμεσο αφορολόγητο 9.545 ευρώ) για φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα τέκνα.

Από την επόμενη χρονιά, η έκπτωση φόρου θα ξεκινά από τα 777 ευρώ για όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τον χαμηλότερο συντελεστή 9%, η βάση για το έμμεσο αφορολόγητο να διαμορφώνεται και πάλι στα 8.636 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η έκπτωση φόρου θα ανέρχεται σε:

✱ 810 ευρώ, για όσους έχουν ένα τέκνο, που οδηγεί σε αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

✱ 900 ευρώ για όσους έχουν δύο τέκνα, που οδηγεί σε αφορολόγητο 10.000 ευρώ.

✱ 1.120 ευρώ για όσους έχουν τρία τέκνα, που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

✱ 1.340 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα και άνω τέκνα, που οδηγεί σε αφορολόγητο 1.340 ευρώ.

Ωστόσο, τις παραπάνω εκπτώσεις θα δικαιούνται ακέραιες μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η έκπτωση θα «ψαλιδίζεται» κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος (για παράδειγμα, αγρότης με εισόδημα 13.000 ευρώ δίχως παιδιά θα έχει έκπτωση φόρου 757 ευρώ αντί για 777 ευρώ). Σημειωτέον ότι σήμερα η περικοπή της έκπτωσης φόρου ξεκινά από τα 20.000 ευρώ και πάνω και αντιστοιχεί στο 1% του τμήματος του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (δηλαδή, αγρότης δίχως παιδιά με εισόδημα 21.000 ευρώ, αντί για 1.900 ευρώ έχει έκπτωση 1.890 ευρώ).

Τέλος, από το νέο έτος οι αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν ποσοστό «ηλεκτρονικών αποδείξεων» (δηλαδή, δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με πλαστικό χρήμα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα), που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του ετήσιου εισοδήματός τους, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινή φόρου 22%.

Πηγή: Ύπαιθρος