Τα πλινθόκτιστα σπίτια της Καρδίτσας ενώνουν το παρελθόν με το μέλλον

• Οι κάτοικοι του κάμπου της Καρδίτσας μέχρι τη δεκαετία 1950-1960 κατασκεύαζαν μόνοι τους τα πλιθιά

Δεσπόζουσα θέση στην κατασκευή των κατοικιών και άλλων κτισμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, και ευρύτερα της πεδινής Θεσσαλίας μέχρι τη δεκαετία του 1950-1960, κατέχει η χρήση της ωμής πλίνθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Καρδίτσας», η συγγραφέας του πονήματος Βασιλική Κοζιού-Κολοφωτιά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα