Τα προβλήματα στις συνδέσεις ταλαιπωρούν μαθητές,δασκάλους και γονείς_Δημ. Παπαποστόλου