Με βραδείς ρυθμούς σχεδιάζεται το πρόγραμμα προσκλήσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με το πολυπόθητο μέτρο για την αναδιάρθρωση  αλλιεργειών να παραμένει ακόμα σε εμβρυικό στάδιο.

Οι συζητήσεις προς το παρόν έχουν παγώσει, ενώ ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέτρο δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν από τον Μάιο του 2022. «Θα προηγηθούν οι άλλες προσκλήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του ΥΠΑΑΤ.

Είναι ενδεικτικό ότι, εκτός από τον προϋπολογισμό του έργου, ύψους 170 εκατ. ευρώ, και της γενικότερης φιλοσοφίας του, που αφορά και ιδιωτική συμμετοχή στο 20%, δεν υπάρχει κάτι νεότερο.

Με λίγα λόγια, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιες δενδροκαλλιέργειες θα ενταχθούν, τελικά, στη δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ μας, στο τραπέζι είχαν πέσει δύο σενάρια: την ένταξη συγκεκριμένων δενδροκαλλιεργειών, ή μία ευρύτερη λίστα δέντρων με βάση την παραγωγική τους ηλικία.

Στην τελευταία περίπτωση, η λίστα με τα είδη καλλιεργειών που δύναται να εκριζωθούν θα θέτει ως κριτήριο ένταξης την ηλικία του δέντρου, το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να έχει κλείσει τον παραγωγικό του κύκλο.

Είναι σχεδόν βέβαιο, λοιπόν, ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2022 θα ενεργοποιηθούν οι άλλες δράσεις του πυλώνα «Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», του μεγάλου δηλαδή επενδυτικού προγράμματος για τη γεωργία, ύψους 520 εκατ. ευρώ δημοσία δαπάνη, που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε συνεργατικά σχήματα.

Μεταξύ των δράσεων είναι οι εμβληματικές επενδύσεις μέσω συνεργειών, ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ο αγροτουρισμός κ.ά.