Την αναβάθμιση συνολικά 16 παιδιών χαρών στις τρεις Δημοτικές Ενότητες προωθεί ο Δήμος Μουζακίου.
Η Δημοτική Αρχή προχωρά τις διαδικασίες για το διαγωνισμό του έργου, το οποίο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου.
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 285.000 ευρώ, οι πόροι του οποίου  προέρχονται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» του Υπουργείου Εσωτερικών και ιδίους πόρους του Δήμου.


Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων οργάνων παιδικών χαρών, ειδικά δάπεδα ασφαλείας και λοιπού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών.
Η προμήθεια αυτή, κρίθηκε απαραίτητη από το Δήμο, λόγω των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν και της φυσικής φθοράς των παιδιών χαρών.
Συγκεκριμένα στην τεχνική έκθεση του έργου τονίζει ότι η ανάγκη για σύγχρονους χώρους
δραστηριότητας των παιδιών που πληρούν όλα τα στάνταρ ασφάλειας έχει αυξηθεί τα  τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι παραπάνω χώροι να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και αυξημένη επισκεψιμότητα.
Όμως, οι χώροι των παιδικών χαρών που θα ανακατασκευαστούν, στερούνται σήμερα του
απαραίτητου εξοπλισμού, και δεν προσφέρουν συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας στους χρήστες των παιδικών χαρών, δηλαδή τα παιδιά ηλικίας 1-14 ετών και τους συνοδούς τους.
Τα όργανα παιδικής χαράς που είναι εγκατεστημένα στις παιδικές χαρές, δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας.
Οι 16 παιδικές χαρές που θα εκσυγχρονιστούν βρίσκονται:
Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Στις τοπικές κοινότητες:
– Μουζακίου
– Μαυρομματίου
– Λαζαρίνας
– Γελάνθης
– Βατσουνιάς
– Δρακότρυπας
– Μαγουλίτσας
Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ
Στις τοπικές κοινότητες:
– Φαναρίου
-Καναλίων
-Καππά
– Ελληνοπύργου
Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ
Στις τοπικές κοινότητες:
– Αγναντερού
– Μαγούλας
– Παλαιοχωρίου
– Ριζοβουνίου
-Κρανέας.