Την κατάλληλη χρονική στιγμή έγινε η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους βαμβακοπαραγωγούς του Νομού Καρδίτσας. Όπως είχε προϊδεάσει ο «Νέος Αγών», λόγω της αύξησης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, η ενίσχυση μειώθηκε περίπου τέσσερα ευρώ ανά στρέμμα, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η πληρωμή έρχεται το σωστό timing σε μία περίοδο που δεν κινείται τίποτα στην αγορά και οι αγρότες καταστρώνουν πλάνα, ενόψει των εαρινών καλλιεργειών.

Κ.Φ.