Την περιμένουν εναγωνίως

Τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που προβλέπει 36.500 θέσεις εκ των οποίων 513 στο Νομό Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα η πρόσκληση του οποίου εκκρεμεί εδώ και περίπου τρεις μήνες, την οποία αναμένει πλήθος ενδιαφερόμενων ανέργων στην περιοχή, αλλά και οι φορείς της αυτοδιοίκησης που χρειάζονται προσωπικό για να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες που καταγράφονται σε βασικές υπηρεσίες. Βεβαίως με τα οκτάμηνα ούτε το εργασιακό πρόβλημα λύνεται, ούτε καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες. Πρόκειται για λύση «ασπιρίνη»…

Κ.Π.