Ένα ολόκληρο αιολικό πάρκο κατέστρεψαν οι άνεμοι στην Ευβοια!!! Ναι, στο μέρος εκείνο που ξέσπασαν κάποιες… πυρκαγιές αν θυμάστε!

Και αμέσως μετά έγιναν κάποιες επενδύσεις του αέρα…

Ε, τελικά τις πήρε και τις σήκωσε ο αέρας!!!!
Θ.Κ.