Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η στάθμη του Πηνειού, το ποτάμι, που κρατά σε οικολογική ισορροπία το θεσσαλικό κάμπο επί αιώνες βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.
Τα «καμπανάκια» είναι απανωτά και οι προβλέψεις για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον
αγροτικό κόσμο της Καρδίτσας και γενικότερα της Θεσσαλίας, επιβεβαιώνονται συνεχώς.
Βρισκόμαστε ακόμη στον Φεβρουάριο και τα ποτάμια έχουν αρχίσει και στερεύουν. Τί θα γίνει το καλοκαίρι;
Κ.Φ.