Η εκδήλωση της πανδημίας άλλαξε τις βλέψεις και τον προγραμματισμό που υπήρχε για τις πτήσεις μέσω υδροπλάνων στη χώρα. Η χώρα μας, διαθέτοντας 16.000 χλμ. ακτογραμμής, θεωρείται ιδανικός προορισμός για τα υδροπλάνα. Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο περίπου 100 υδατοδρομίων ανά την Ελλάδα και το εγχείρημα θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα