Συγκροτήθηκε σε σώμα την 19η Οκτωβρίου 2021 το νέο Δ. Σ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, το οποίο εξελέγη από τις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 2021.

Η κατανομή αξιωμάτων έγινε όμοφωνα ως εξής:

-Λάππας Αναστάσιο, Πρόεδρος ΔΣ – Εκτελεστικό Μέλος
-Βαρδούλης Μιχαήλ Α’ Αντιπρόεδρος
-Δημοβέλης Γεώργιος Β’ Αντιπρόεδρος
-Πλησιώτης Σωτήριος Γραμματέας
-Καϊκης Ζαχαρίας Ταμίας
-Σιούρας Χαρίλαος Αναπληρωτής Γραμματέας
-Βλιώρας Κωνσταντίνος Μέλος
-Γάτος Δημήτριος Μέλος – Εκτελεστικό Μέλος
-Μιχαήλ Δημήτριος Μέλος
-Μπαλατσός Γεώργιος Μέλος.