Την ανακατασκευή του πεζοδρομίου στην οδό Χ. Φλωράκη ζητούν διαχρονικά δημότες- κάτοικοι της περιοχής.

Τα πολλά σημεία στα οποία είναι χαλασμένο το πεζοδρόμιο, η αυτοφυής βλάστηση, τα σκουπίδια και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα καθιστούν αδύνατη της προσπελασιμότητα.
Στο χώρο επίκειται η λειτουργία του νέου διοικητηρίου της Π.Ε. Καρδίτσας το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη την Καρδίτσα.

Πρόκεται για ένα έργο το οποίο γνωρίζει καλά ο σημερινός δήμαρχος, αφού το «έτρεξε» τα προηγούμενα χρόνια από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη.
Γι’ αυτό και η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να δρομολογήσει την ανακατασκευή του πεζοδρομίου και τον εξωραϊσμό του χώρου.
Κ.Π.