Το πρόγραμμα σπουδών του πειραματικού ΙΕΚ Καρδίτσας