Τη χορήγηση νέας παράτασης, για το έργο της ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου ενέκρινε η Διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα η παράταση αφορά το υποέργο της αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται στις 31 Ιανουαρίου του νέου έτους, ενώ κατόπιν θα ξεκινήσει εξάμηνη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του δικτύου μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2022.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοσοη του «Νέου Αγώνα»