Επιδοτήσεις έως 600.000 ευρώ για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό τυροκομείων, οινοποιείων και άλλων μεταποιητικών μονάδων μπορούν να διεκδικήσουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι αιτήσεις για τα δύο μέτρα «τρέχουν» ήδη και θα ολοκληρωθούν για την Αττική στις 22 Νοεμβρίου και για τη Θεσσαλία στις 15 Νοεμβρίου, ενώ η δημόσια ενίσχυση και για τις δυο προσκλήσεις ανέρχεται στα 11,79 εκατ. ευρώ (3,72 εκατ. ευρώ για την Αττική και 8,07 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία). Σε ό,τι αφορά στην ένταση της ενίσχυσης διαμορφώνεται έως το 40% του αιτούμενου προϋπολογισμού για την Αττική και έως το 50% για τη Θεσσαλία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα