Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μουζακίου για τη χωροθέτηση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου.
Στο οικόπεδο του Ο.Τ. 53 που θα χωροθετηθεί το νέο Κέντρο Υγείας, η Επιτροπή αποφάσισε την αλλαγή των χρήσεων γης από “Γενική Κατοικία” σε “Κοινωφελείς Λειτουργίες (Κέντρο Υγείας)” σύμφωνα με το αρ. 6 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018).
Στο υπόλοιπο τμήμα του Ο.Τ. 53 διατηρείται η χρήση της “Γενικής Κατοικίας”.
Όπως τονίστηκε, στην αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνοδεύει την τοπογραφική μελέτη που ανέθεσε ο Δήμος Δήμος Μουζακίου για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως και τη εκ νέου χωροθέτηση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
“Την 18η & 19η Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν καταστροφικές βροχοπτώσεις στον Ελλαδικό Χώρο, κατά το πέρασμα του  Μεσογειακού κυκλώνα με την ονομασία «Ιανός», πλήττοντας μεταξύ άλλων και το Δήμο Μουζακίου της Περιφερειακής  Ενότητας Καρδίτσας, προκαλώντας πολύ μεγάλα προβλήματα και καταστροφές στις υποδομές του Δήμου και των γύρω  οικισμών. Το μέγεθος των προβλημάτων και καταστροφών που δημιουργήθηκαν είναι εκτεταμένο, με κατάρρευση γεφυρών,  ολοκληρωτική καταστροφή μεγάλου μήκους των οδών και εκτεταμένες κατολισθήσεις με αποτέλεσμα την πλήρη αποκοπή  τμημάτων του οδικού δικτύου και τον αποκλεισμό ολόκληρων οικισμών από τα γειτονικά χωριά.
Η πρωτοφανής άνοδος της στάθμης του ποταμού Πάμισου, σε συνδυασμό με την ορμητικότητα των υδάτων είχε σαν  αποτέλεσμα την καταστροφή τμήματος του περιφερειακού δρόμου Μουζακίου, τμήματος του Οικοδομικού Τετραγώνου  (Ο.Τ.) 142α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μουζακίου, την υποσκαφή των θεμελίων του κτιρίου όπου  στεγαζόταν το Κέντρο Υγείας Μουζακίου και την κατάρρευση τμήματος αυτού.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 73/15-01-2021 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων  Κατασκευών Π.Ε. Καρδίτσας “το τμήμα του κτιρίου το οποίο έχει καταρρεύσει πρέπει να κατεδαφιστεί άμεσα και με τέτοιο  τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει την στατικότητα του υπόλοιπου κτιρίου. Επίσης, λόγω της υποσκαφής της θεμελίωσης στο  γειτνιάζον τμήμα, άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα υποστήριξης και προστασίας αυτής, για να μην καταστεί και αυτό  επικινδύνως ετοιμόρροπο”.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την από 18/02/2021 Τεχνική Έκθεση Γεωλογικής Καταλληλότητας του κ. Σ. Μωραϊτη με  συνυπογράφοντα τον καθηγητή Δρ. Ε. Λέκκα (Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), δεν είναι δυνατή η διατήρηση και η λειτουργία του εναπομείναντος τμήματος του  κτιρίου του Κέντρου Υγείας Μουζακίου, ενώ επιπροσθέτως τονίζεται ότι είναι απαγορευτική η κατασκευή νέου κτιρίου στο ίδιο  οικόπεδο, λόγω του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου από συνδυασμένους αρνητικούς παράγοντες.
Ο Δήμος Μουζακίου με την υπ’ αριθμ. 130/2020 απόφαση του ΔΣ προχώρησε στην
παραχώρηση τμήματος της Μαθητικής Εστίας Μουζακίου στο Υπουργείο Υγείας – 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ για την προσωρινή εγκατάσταση του Κέντρου Υγείας Μουζακίου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στον τομέα  της υγείας και έως το διάστημα της μεταστέγασής του σε καινούργιο κτίριο.
Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (5η Υ.ΠΕ), η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του ακινήτου  όπου βρίσκεται το παλαιό Κέντρο Υγείας, με σχετικό έγγραφό της ζήτησε από τον Δήμο Μουζακίου την παραχώρηση  οικοπέδου για την ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας.
Μετά από αναζήτηση για την ανεύρεση κατάλληλης δημοτικής έκτασης, για την κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας  Μουζακίου δεν βρέθηκε κάποια που να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που είχαν οριστεί από την 5η Υ.ΠΕ και  αφορούσαν:
-Κατάλληλη έκταση από άποψη τ.μ.
– Δυνατότητα εγκατάστασης δικτύων
– Προσβασιμότητα – κατάλληλο συγκοινωνιακό δίκτυο για την εξυπηρέτηση του κοινού
– Να μην βρίσκεται στην πλημμυρική λεκάνη του ποταμού Παμίσου
Δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου υπήρχε επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέου Κέντρου  Υγείας, ο Δήμος Μουζακίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προέβη στην αγορά  οικοπέδου εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μουζακίου, με  σκοπό την κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας.
Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Μαρίνου Αντύπα και Κοραή, στη θέση «Άγιοι  Θεόδωροι», στο Ο.Τ. 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μουζακίου και είναι συνολικής έκτασης  2.678,32 τ.μ. Περικλείεται από τις οδούς Κοραή, Μαρίνου Αντύπα, Πλάτωνος και Ανατολικού Περιφερειακού εντάσσεται στον  οικιστικό ιστό του Μουζακίου, στην Πολεοδομική Ενότητα 1 και ειδικότερα στη ζώνη 1 Μέσου Συντελεστή Δόμησης.  Ο Δήμος Μουζακίου διαθέτει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) που εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.  702/38889/17.09.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ  311/ΑΑΠ/09-10-2012). Το ισχύον ΓΠΣ περιλαμβάνει την έκταση της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Μουζακίου του Δήμου  Μουζακίου, και καθορίζει αναλυτικές χρήσεις γης τόσο για την εκτός σχεδίου περιοχή όσο και για τους οικισμούς.
Βάσει του ΓΠΣ, στον τομέα της Υγείας, στην έδρα του Δήμου Μουζακίου λειτουργούσε Κέντρο Υγείας Μουζακίου, το  οποίο παρείχε αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας. Το Κέντρο Υγείας  Μουζακίου είναι χωροθετημένο στο ανατολικό τμήμα του οικισμού πλησίον του περιφερειακού δρόμου και της κοίτης του
ποταμού Πάμισου.
Σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ, το Ο.Τ. 53 ανήκει στις περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας. Στις περιοχές όπου έχει  οριστεί από το ΓΠΣ χρήση Γενικής Κατοικίας επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 23/2/1987 «Κατηγορίες και  περιεχόμενο Χρήσεων γης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166/Δ ́/1987) και μεταξύ άλλων και τα «παρ 9 Κτίρια κοινωνικής
πρόνοιας».
Σύμφωνα με τις παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις, στην περιοχή επιτρέπονται κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, όμως  δεδομένου ότι τα Κέντρα Υγείας ανήκουν στα κτίρια περίθαλψης (σύμφωνα με την πολεοδομική λειτουργία τους), δεν είναι δυνατή η ανέγερση Κέντρου Υγείας καθώς δεν αναφέρεται στις προβλεπόμενες χρήσεις γης της κατηγορίας “Γενική Κατοικία”  του άρθρου 3 του Π.Δ. 23/2/1987 (ΦΕΚ 166/Δ ́/1987).
Επίσης βάσει του υπ. αριθμ. 3687/15-09-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Καρδίτσας (Τμήμα  Πολεοδομικών Εφαρμογών) “για την μετεγκατάσταση της δέσμευσης της κοινωφελούς εγκατάστασης του κέντρου υγείας στο  ΟΤ 53 απαιτείται να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του ΓΠΣ Μουζακίου. Οι χρήσεις γης της γενικής κατοικίας στο ΟΤ  53 δεν προκαλούν κάποια δέσμευση στην επικείμενη τροποποίηση του ΓΠΣ”.
Επομένως, προκειμένου να εναρμονιστεί το ΓΠΣ με την υφιστάμενη κατάσταση και τις νέες προοπτικές που  προέκυψαν στην περιοχή του Μουζακίου, απαιτείται σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ στο τμήμα του Ο.Τ. 53 και  συγκεκριμένα στο οικόπεδο εμβαδού 2.678,32 τ.μ. (όπως αποτυπώνεται στο χάρτη T.1 κλίμακας 1:500).
Βάσει όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι:
-είναι σε εξέλιξη η Μελέτη Σημειακής Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Δήμου Μουζακίου η οποία ανατέθηκε βάσει της υπ’
αριθ. 234/2021 (ΑΔΑ: ΨΔ6ΘΩΚΕ-ΟΒΜ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου
– έχει εγκριθεί το διάγραμμα εφαρμογής 12/2021 από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καρδίτσας προκειμένου να  οριστούν οι ρυμοτομικές (Ρ.Γ.) και οικοδομικές γραμμές (Ο.Γ) του ΟΤ.53
– είναι επιτακτική και ουσιαστικής σημασίας η ανάγκη επαναλειτουργίας του Κέντρου Υγείας τόσο για τους κατοίκους του Δήμου όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Επειδή:
– είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης Μουζακίου σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν
παραπάνω.
– η χρήση του Κέντρου Υγείας στην περιοχή του Ο.Τ. 142α δεν είναι πλέον εφικτή.
– οι υφιστάμενες χρήσεις που παρατηρούνται στην στενή περιοχή του Ο.Τ. 53 είναι συμβατές με τη χρήση του Κέντρου Υγείας,
– ο βαθμός όχλησης είναι χαμηλός και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του οικισμού.
– από την έγκριση του Γ.Π.Σ. έχει παρέλθει πενταετία και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124).
– η τροποποίηση είναι συμβατή με τον ισχύοντα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής.
– από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι λοιπές προβλέψεις του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Μουζακίου.
Προτείνεται:  στο οικόπεδο του Ο.Τ. 53 που θα χωροθετηθεί το Κέντρο Υγείας η αλλαγή των χρήσεων γης από “Γενική Κατοικία” σε  “Κοινωφελείς Λειτουργίες (Κέντρο Υγείας)” σύμφωνα με το αρ. 6 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018).
Στο υπόλοιπο τμήμα του Ο.Τ. 53 διατηρείται η χρήση της “Γενικής Κατοικίας”.”