Η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης είναι το μεγάλο στοίχημα για τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, η οποία, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, κερδίζεται βήμα – βήμα.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που δρομολογείται, είναι η καθιέρωση της ψηφιακής δίκης, η οποία θα διενεργείται από απόσταση, με στόχο την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων διαδίκων, μαρτύρων και κατηγορουμένων.

Στους επόμενους 24 μήνες θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων συστημάτων, ενώ και ο ψηφιακός φάκελος προχωρά με ενθαρρυντικούς ρυθμούς. Για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης ενισχύεται το έμψυχο δυναμικό των δικαστηρίων, μέσω δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα υποβοηθούν τους δικαστικούς λειτουργούς, ενώ εισάγονται νέοι θεσμοί, όπως η Δικαστική Αστυνομία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»