Στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα υποβλήθηκε η αίτηση υπαγωγής του έργου που αφορά τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση πέντε αστυνομικών διευθύνσεων στην επικράτεια, μεταξύ των οποίων και του νέου αστυνομικού μεγάρου στην Καρδίτσα. Η ανέγερση του κτιρίου που θα στεγάσει τη νέα Αστυνομική Διεύθυνση, θα πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο απέναντι από το Νοσοκομείο Καρδίτσας, το οποίο έχει παραχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας για τον εν λόγω σκοπό.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα