Αναδείχτηκε  ανάδοχος και προχωρά σε υπογραφή σύμβασης η μελέτη  που οδηγεί σε έργο για την ολοκλήρωσης της ασφαλούς οδικής σύνδεσης της Καρδίτσας με το Καρπενήσι. Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες  ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες δημοπράτησης και προχωράμε το επόμενο διάστημα στην υπογραφή της σύμβασης της μελέτης που οδηγεί σε οδικό έργο συνολικού μήκους  8,1 χλμ. από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Με ολοκληρωμένο  σχέδιο και προγραμματισμό, προετοιμάζουμε το μέλλον, ώστε να είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε το έργο σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Επενδύουμε στις υποδομές, δρομολογώντας έργα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των ανθρώπινων κοινοτήτων στην περιοχή, για την  ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των δύο νομών» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στοιχεία του έργου

Η σχεδιαζόμενη οδός,  μήκους 8,1 χιλιομέτρων   εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του νομού Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει το ν. Καρδίτσας με τον ν. Ευρυτανίας  διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα, χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η διέλευση από τον ποταμό συντελείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν υπάρχει ροή.

Έτσι, η υπό μελέτη οδός  αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που σχεδιάστηκε με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση της οδού. Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40 km/h. Η τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2 (6,50μ πλάτος οδοστρώματος), σύμφωνα με την κατάταξη ΟΜΟΕ.