• Το ερωτηματολόγιο που μπορούν να συμπληρώσουν οι δημότες

Δίκτυο υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να καλύψει ανάγκες που θα προκύψουν από την ολοένα και αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων. Ακολουθώντας λοιπόν την εθνική προσπάθεια προώθησης “καθαρών” μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, προχωρά στην διαμόρφωση στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Δήμος επιθυμώντας να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα “βάζει στο παιχνίδι” τους ίδιους τους δημότες μέσα από μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα