Την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου στις οδούς Λάππα και Παναγούλη προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας, ο οποίος θα υποβάλλει πρόταση ένταξης του έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση λωρίδας ποδηλάτου σε όλο το μήκος της οδού Δημητρίου Λάππα και σε μέρος της οδού Παναγούλη και τη σύνδεσή του νέου δικτύου με τον ποδηλατόδρομο της οδού Υψηλάντου. Σκοπός του έργου είναι αφενός μεν η ασφαλής κίνηση των ποδηλάτων στις οδούς της πόλης, αφετέρου η καλλιέργεια στους πολίτες μιας εναλλακτικής αντίληψης σχετικά με την κινητικότητα στον αστικό ιστό, που θα οδηγήσει σε μια πιο ανθρώπινη πόλη, φιλική και πολιτισμένη.

Το έργο αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων με την κατασκευή νέων διαδρομών που συνδέουν το υπάρχον δίκτυο ποδηλατοδρόμων με γειτονιές όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες σχολικές και αθλητικές χρήσεις.
Κανονιστική απόφαση
Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία νέας λωρίδας ποδηλάτου στην οδό Δ. Λάππα σε όλο της το μήκος, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Αλ. Παναγούλη και στην οδό Αλ. Παναγούλη από την οδό Δ. Λάππα έως την οδό Υψηλάντου και τη σύνδεσή του με τον ποδηλατόδρομο της οδού Υψηλάντου. Επίσης την αντίστοιχη τροποποίηση του πλάτους του οδοστρώματος με οριοθέτηση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας τουλάχιστον στα 3,25 μ. και των θέσεων στάθμευσης επί των οδών.

Παράλληλα την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Δ. Λάππα από Σαρανταπόρου έως Κ. Καραμανλή με κατεύθυνση από Σαρανταπόρου προς Καραμανλή και την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Δ. Λάππα από Δ. Εμμανουήλ έως Κ. Καβάφη με κατεύθυνση από Δ. Εμμανουήλ προς Κ. Καβάφη. Τέλςο την αλλαγή προτεραιότητας της κίνησης των οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Δ. Λάππα και Κ. Καραμανλή, με προτεραιότητα στην οδό Δ. Λάππα.
Μελέτη
Η μελέτη προβλέπει στην οδό Δ. Λάππα, αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτου μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,50 μ., παράλληλης ροής με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία, βαμμένη με ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης, κόκκινης απόχρωσης συνδυασμένο με τα κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

Ο διαχωρισμός μεταξύ της λωρίδας κίνησης του αυτοκινήτου και του ποδηλάτου, επιτυγχάνεται με μη υπερβατό κράσπεδο (διαχωριστής κυκλοφορίας) κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό πλάτους 25 εκατοστών και ύψους 10 εκατοστών, που τοποθετείται αξονικά επί συνεχούς γραμμής λευκού χρώματος πάχους 30 εκατοστών, από ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης.