Χρειάζεται επιδιόρθωση

Έντονα παράπονα εκφράζουν δημότες και κυρίως επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται πέριξ της διασταύρωσης Ιεζεκιήλ και Ηρ. Πολυτεχνείου για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το σημείο που ενώνει το πεζοδρόμιο με το οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το σημείο έχει υποστεί σημαντική φθορά γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στους διερχόμενους δημότες, δίχως μάλιστα να εκλείπει ο κίνδυνος τραυματισμού. Συνεργείο της αρμόδιας υπηρεσίας ας μεριμνήσει για την επιδιόρθωσή του.
Κ.Π.