Χαλασμένα καλάθια απορριμμάτων, κατεστραμμένο ΚΑΦΑΟ και φθορές στο πλακόστρωτο, συνθέτουν την εικόνα του πεζοδρόμου της Σκουφά τα τελευταία χρόνια.
Πρόκειται για έναν πεζόδρομο που βρίσκεται στην μπροστινή και την πίσω όψη επαγγελματικών χώρων της περιοχής και καλό θα ήταν να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις εξωραϊσμού.
Κ.Π.